•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД

   25 Юли 2024 ENGLISH  
  

За Фирмата

•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД е основана и регистрирана като “ЕТ” през 1995г. в гр. Русе с основен предмет на дейност: “Производство на електрически и електронни устройства” (код по КИД-2008год.: 27.90), а през 2008г. е преобразувана като ЕООД.

•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД е от т.н. микро Фирми (личен състав - под 10 души). Фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти - дипломирани електроинженери по "Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Електронна техника", "Автоматизация на производството", "Компютърни технологии" и "Комуникационни системи".

•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД е специализирана в производството на електронни защити за асинхронни електродвигатели и електронни релета за измерване, контрол и управление (време, температура, налягане, ток, напрежение, фазов ред, честота, ниво и др.) в електрозадвижвания НН (230/400V) и СН (6kV) на база собствени схемни решения и конструктивни разработки. За защита на електронните устройства от атмосферни и комутационни пренапрежения, •ТЕСТ РУСЕ• ЕООД произвежда и катодни отводители за НН (група "D" разрядници / "SPD" клас III).

•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД проектира и изработва пусково-защитни и контролно-измервателни електрически табла (в корпус IP40/IP65) за АД на помпени агрегати, производствени механизми и технологични процеси по техническо задание и специфични изисквания на потребителите, както и асемблиране и ретрофит на електрически табла.

•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД решава инженерни задачи за малки производствени системи и технологични линии в индустриалната автоматизация чрез използване на програмируеми логически модули и контролери.

•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД доставя и пуска в експлоатация "плавни пускатели" ("soft start/stop units") и "честотни преобразуватели" ("frequency inverters") за асинхронни електродвигатели.

•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД произвежда и монтира цифрови радиорелейни системи (UHF) за контрол и управление на отдалечени обекти (L<30km), като делокализирани помпени станции и др.

•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД доставя, произвежда и монтира GSM/GPRS комуникационни модули за измерване, контрол, управление и мониторинг на отдалечени обекти, като делокализирани помпени станции и др.

•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД окомплектова електронните защити и релета с: позисторни температурни сензори, биметални температурни капсули ("кликсове") - за лагерите и намотките на АД, проходни ("кабелни") токови измервателни трансформатори, кондуктометрични сензори за ниво (нивосигнализатори), контактни поплавъци за нивоконтрол и др.

•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД предоставя възможност за пректиране, изработване, насищане и тестване на печатни платки, както и конструктивни и апаратни решения на електронни устройства по техническо задание и специфични изисквания на потребителите.

•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД работи с електроматериали и апаратура на фирмите: "ABB", "Telemecanique", "Merlin Gerin", "Socomec", "Elko", "Chint", "Elmark" и др.

Тенденция в развитието на производствената дейност на •ТЕСТ РУСЕ• ЕООД е въвеждането на съвременни електронни цифрови схемотехнически решения и приложение на компютърните технологии.