•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД

   29 Май 2024 ENGLISH  
  

Управител

Лъчезар Петров

Управител на •ТЕСТ РУСЕ• ЕООД е Лъчезар Василев Петров – дипломиран електроинженер по специалност “Електроснабдяване и Електрообзавеждане”. Роден 1960г. в гр. Русе. От 1989г. до 2001г. е преподавател в Русенски Университет “Ангел Кънчев” – гр. Русе, катедра “Автоматика, информационна и управляваща техника”. Учебно-методическата му работа включва основно провеждане на лекционни курсове и лабораторни упражнения по дисциплините “Автоматизирани електрозадвижвания” и “Конструиране на електрически и електронни устройства”. Автор е на редица учебни пособия и методически ръководства по посочените дисциплини. Научно-изследователската му дейност е насочена в областта на Електрозадвижванията – управление и защита на трифазни асинхронни електродвигатели. Има над 30 публикации, статии и доклади в репрезентативни Национални и Международни форуми, периодични издания, научни семинари и конференции. Участва на Специализирани изложения и Панаири със свои разработки и прототипи на електронни устройства за “Защита и управление на трифазни асинхронни електродвигатели”. Резултат от дългогодишните му теоретични изследвания и експериментални разработки в тази област са проектираните и конструираните електронни защити и релета за управление на трифазни асинхронни електродвигатели, произвеждани от •ТЕСТ РУСЕ• ЕООД.Организатор производство

Валери Петров

Организатор производство във •ТЕСТ РУСЕ• ЕООД е Валери Георгиев Петров – дипломиран електроинженер по специалност “Автоматизация на производството”. Роден 1969г. в гр. Русе. С над 10 годишен опит в синтеза, проектирането, конструирането и монтажа на аналогови и цифрови електронни устройства.