•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД

   29 Май 2024 ENGLISH  
  

Политика

При проектирането и конструирането на електрическите и електронните устройства •ТЕСТ РУСЕ• ЕООД спазва предписанията на Европейските Норми (EN), съблюдава изискванията на Международната електротехническа комисия (IEC) и хармонизираните с тях Български държавни стандарти (БДС).

Водещи принципи (императив) в работата на •ТЕСТ РУСЕ• ЕООД са:

  • Коректно отношение към клиенти и партньори, стремеж към дългосрочно сътрудничество;
  • Индивидуален подход с цел удовлетворяване на специфични изисквания на клиента;
  • Бързи, точни и компетентни отговори, мнения и съвети по всички въпроси на потребителите;
  • Прецизност във всеки детайл, съвършенство в дизайна, стандартизиране и унификация;
  • 100% входящ и изходящ технически контрол, гаранция за безотказна работа;
  • Поддържане на складови наличности, минимални срокове за изработка и доставка;
  • Възможности за големи по обем поръчки, ценови отстъпки и разсрочено плащане;
  • Участие в Търгове за малки Обществени поръчки, оферти за предварително договаряне;
  • Високо качество на предлаганите изделия и услуги на конкурентни цени;

Електрическите и електронните устройства се придружават с проспектна информация; инструкции за монтаж, настройка и експлоатация; диагностична и гаранционна карти; декларация за съответствие; паспорт-сертификат.

•ТЕСТ РУСЕ• ЕООД осигурява 12-месечно гаранционно обслужване, както и 24-часов извънгаранционен сервиз.